ระบบ Bill Payment โรงเรียนสาธิต มก. กำแพงแสน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภาคที่ 1/2565 วันชำระเงิน 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ภาคที่ 2/2564 วันชำระเงิน 28 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565


  • นักเรียน/ผู้ปกครอง ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ
    ใส่เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของผู้ใช้
  •    

©2021 ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.