ระบบการชำระเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษาผ่านธนาคาร (Bill Payment)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลับสู่เว็บโรงเรียน  |  สำหรับเจ้าหน้าที่  
ประชาสัมพันธ์ | การเบิกจ่าย | การใช้งาน | ติดต่อ | สถิติ |
 • กำหนดการชำระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคต้น 2567  

  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 • หากบราวเซอร์ไม่สามารถแสดงเอกสารใบแจ้งการชำระเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงินได้ (เอกสาร PDF) แนะนำให้ลองเปลี่ยนใช้บราวเซอร์อื่น เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer เป็นต้น

 • การใช้งานระบบการชำระเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษา นักเรียนหรือผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกใหม่ก่อน โดยใส่ รหัสประจำตัวประชาชน (13 หลัก) และ ชื่อ นามสกุล

 • กรณีได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว เมื่อใส่รหัสประจำตัวประชาชนถูกต้อง จะเข้าสู่ระบบ เพื่อทำงานตามขั้นตอนต่อไปได้

 • ขั้นตอนการใช้งานระบบการชำระเงินค่าใช้จ่ายทางการศึกษา มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
  • ขั้นตอนที่ 1 เลือก/ค้นหานักเรียน
  • ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
  • ขั้นตอนที่ 3 การชำระเงิน
  • ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ล๊อกอินเข้าสู่ระบบ

ใส่รหัสประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของผู้ใช้

(ป้อนตัวเลขติดกัน ไม่ต้องมีตัวคั่น)

 
เวอร์ชัน 1.0 วันที่ 18 เมษายน 2556 | @Copyright 2013 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์